Vernietiging schenkingsaanslag wegens wederzijdse dwaling (2008.12.3003)


M en V staan op hetzelfde adres ingeschreven. Zij hebben enige tijd later ook een notariële samenlevingsovereenkomst afgesloten waarin een wederzijdse zorgverplichting is opgenomen. Na 2 jaar samenwonen, doet M een schenking aan V. De inspecteur past op de schenking tariefgroep III toe. De notariële samenlevingsovereenkomst bestond namelijk bij de schenking nog niet twee jaar. Hierdoor kwalificeren partijen (nog) niet als partner in de zin van art. 24.2.a SW [zie TK 28015, nr 6, blz. 9 -10…

Verder lezen