Vernietiging verkoop wagenpark zonder vereiste schriftelijke vastlegging


Failliet is op 2 oktober 2012 failliet verklaard. Wildo Holding is enig aandeelhouder en statutair bestuurder van failliet. X is enig aandeelhouder en bestuurder van Wildo Holding. In de onderhavige procedure vordert de curator (onder meer) een verklaring voor recht dat de overdracht van een aantal voertuigen door de curator is vernietigd, althans vernietiging van deze overdracht, nu schriftelijke vastlegging van de rechtshandelingen ex art. 2:247 BW ontbreekt. Art. 2:247 BW regelt de verplichting tot het schriftelijk vastleggen van rechtshandelingen tussen…
Verder lezen
Terug naar overzicht