Vernietigingsverzoek opzegging arbeidsovereenkomst ongegrond


Een werknemer dient verzoek in om de machtiging van de rechter-commissaris aan de curator tot opzegging van zijn dienstverband te vernietigen. De rechtbank verklaart het hoger beroep ongegrond omdat onweersproken blijft dat dat voorzetting onderneming niet mogelijk is en dat de boedel geen geld heeft om werknemers te betalen. Niet valt in te zien dat curator met zijn keuze dienstverbanden te beëindigen onrechtmatig heeft gehandeld of niet binnen de grenzen van zijn beleidsvrijheid is gebleven.

Achtergrond
In augustus 2017 verklaart de rechtbank Stichting SCNL failliet. In dit faillissement vraagt

Verder lezen
Terug naar overzicht