Vernieuwde website Commissie van Aanbestedingsexperts


De website van de Commissie van Aanbestedingsexperts is vernieuwd. Op de website is een verbeterd en gemakkelijk te hanteren digitaal klachtenformulier te vinden.

Het nieuwe klachtenformulier helpt de klager de klacht beter te formuleren en de verschillende deelklachten expliciet te benoemen. De Commissie kan de klachten zo efficiënter behandelen. Ook het reglement is gewijzigd naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen drie jaar. In het aangepaste reglement is expliciet opgenomen dat de Commissie prioriteit geeft aan de behandeling van klachten waar een advies van de Commissie nog van invloed zou kunnen zijn op een lopende aanbestedingsprocedure. In het vernieuwde reglement zijn verder vastgelegd de "geen conflicterend belang"-regels die de Commissieleden (in het verleden en heden) steeds hebben gehanteerd en zullen hanteren. Ook wordt nog eens benadrukt dat een klacht eerst bij de aanbestedende dienst ingediend moet worden, zelfs als de aanbestedingsstukken een potentiële klager direct naar de Commissie doorverwijzen.

Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts

Verder lezen
Terug naar overzicht