Verontschuldigbare termijnoverschrijding i.v.m. de psychische gesteldheid van verdachte


De Hoge Raad herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AN8587 met betrekking tot verontschuldigbare termijnoverschrijding. Gelet hierop alsmede gelet op hetgeen door de raadsman is aangevoerd had het hof zijn beslissing om verdachte niet-ontvankelijk te verklaren in het hoger beroep nader moeten motiveren (vgl. ECLI:NL:HR:2001:BP2429 en ECLI:NL:HR:2015:1345). Volgt vernietiging en terugwijzing.

Middel
Het middel klaagt dat het Hof de verdachte ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht