Verordening internationaal huwelijksvermogensrecht biedt nog geen duidelijk handvat (2011.27.2002)


De auteur bespreekt de voorstellen van de Europese Commissie op het terrein van het internationaal huwelijks- en partnerschapvermogensrecht. Met de voorstellen van de Commissie wordt beoogd rechtszekerheid te brengen in de rechtspositie van internationale paren. Gelet op de de verschillende wijzen waarop in de lidstaten wordt omgegaan met het huwelijk en het geregistreerd partnerschap, wordt de rechtspositie van gehuwden en geregistreerde partners geregeld in twee afzonderlijke verordeningen. De auteur gaat in zijn bijdrage vooral in op de verordening op het terrein van het internationaal huwelijksvermogensrecht. Uitgangspunt is dat deze…

Verder lezen
Terug naar overzicht