Verpanding van aandelen op naam (1997.11.2118)


Besproken wordt de problematiek van de vestiging van een stil pandrecht op aandelen op naam wanneer meerdere pandrechten op dezelfde aandelen worden gevestigd. Tevens wordt de vraag behandeld wat het effect is van het bedingen van een eerste pandrecht op aandelen, terwijl reeds een eerder pandrecht is gevestigd. Schrijver inventariseert de verschillende bestaande opvattingen over de besproken kwesties aan de hand van een voorbeeld, waarin een houder van een stil eerste pandrecht overgaat tot openbaarmaking met aantekening in het aandeelhoudersregister, nadat hij heeft geconstateerd dat reeds eerder een stil eerste…

Verder lezen