Verplaats holding naar de Antillen, terwijl ab-houder naar België emigreert (1999.02.3015)


De auteur gaat in op de voor- en nadelen van de verplaatsing van Nederlandse kasgeldvennootschappen naar de Nederlandse Antillen.

Het voordeel van een beleggingsvennootschap op de Antillen is dat de winst die de BV maakt slechts is belast tegen 2,4% tot 3%. Bovendien zijn koerswinsten onbelast. Een voorwaarde om van het lage tarief te kunnen genieten is dat de vennootschap daadwerkelijk op de Antillen is gevestigd. Aan de verplaatsing zijn nogal wat formaliteiten verbonden hetgeen uiteraard kosten met zich meebrengt. Een ander nadeel is dat de…

Verder lezen