Verplicht digitaal procederen civiele handelszaken per 1 september


De Rechtspraak wil 1 september a.s. starten met verplicht digitaal procederen in civiele handelsvorderingszaken met een belang van meer dan € 25.000 bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Momenteel is digitaal procederen nog vrijwillig.

Invoering in fases
De verplichting tot digitaal procederen zou aanvankelijk ingaan op 1 februari 2017, maar werd enkele keren uitgesteld. Digitaal procederen wordt gefaseerd ingevoerd in de verschillende rechtsgebieden. Voor asiel- en bewaringszaken start het verplicht digitaal procederen 1 juni a.s. Daar is op vrijwillige basis al ervaring opgedaan met digitaal procederen. Bijna 6.000 zaken zijn digitaal ingediend (25 procent van het totaal) door bijna 300 advocaten.

Voor civiele zaken ligt dat anders. Daar is al wel getest, maar de mogelijkheid om op vrijwillige basis digitaal te procederen is nog nauwelijks benut. Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland zijn de afgelopen maanden drie zaken ingediend. Behalve de nieuwe wijze van indiening van stukken is ook het procesrecht nieuw. Bovendien moeten beide partijen akkoord gaan met digitaal procederen.

Digitale systemen
Er zijn twee manieren om digitaal te kunnen procederen bij gerechten: via de digitale systemen Mijn Rechtspraak en het Aansluitpunt Rechtspraak. Via deze systemen kan veilig informatie worden uitgewisseld. Het Aansluitpunt Rechtspraak is per 15 mei a.s. beschikbaar. Het aanmeldformulier en meer informatie over de koppeling met Aansluitpunt Rechtspraak is te vinden op Rechtspraak.nl. 

Planning
De Raad voor de rechtspraak adviseert de minister van Veiligheid en Justitie om de wetten voor verplicht digitaal procederen binnenkort in werking te laten treden. De wetgeving is al door het parlement aangenomen.
De volgende stap is dat ook bij de andere rechtbanken digitaal procederen verplicht wordt bij civiele handelsvorderingszaken vanaf € 25.000. Voorafgaand aan het besluit hierover zal er een evaluatie plaatsvinden met de gerechten, de Nederlandse orde van advocaten en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Dit is naar verwachting voorjaar 2018 het geval. Meer informatie over de planning voor de langere termijn zal in het najaar bekend zijn.

Bron: rechtspraak.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht