Verplicht elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017


In het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 worden aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven verplicht om per 1 juli 2017 hun Europese aanbestedingen volledig digitaal aan te besteden.

Op dit moment zijn aanbestedende diensten al verplicht om al hun openbare aanbestedingen (boven en onder de Europese drempelwaarden) te publiceren op TenderNed, al dan niet via een importkoppeling. Vanaf 1 juli 2017 komt er voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden de verplichting bij om de gehele procedure digitaal te laten verlopen. Alle stappen in het aanbestedingsproces zullen dan digitaal genomen moeten worden, tenzij dit feitelijk niet mogelijk is. Dat geldt voor het indienen van inschrijvingen, het verzoeken tot deelneming en het vastleggen van het verslag van de NvI. Uitzonderingen zijn het geven van een presentatie of het houden van een inlichtingenbijeenkomst.

Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandelt.

Bron: tenderned.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht