Verplicht energiecertificaat gebouwen vanaf 2007 (2005.20.2081)


Verhuurders en verkopers van bestaande gebouwen zijn vanaf 2007 verplicht bij transactiemomenten een certificaat over de energieprestatie van het gebouw mee te leveren. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn EPBD (Energy Performance of Building Directive). Bij de invoering van de Richtlijn in Nederland zal gebruik worden gemaakt van bestaande methodieken zoals het Energieprestatie advies (EPA) en de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De EPBD moet in Nederland bijdragen aan de energiebesparing voor de bestaande gebouwde omgeving die volgens de Europese Commissie tot 22% mogelijk is. Alle EPA’s die tot 2007 worden uitgevoerd door gecertificeerde adviesbureaus behouden tien jaar hun geldigheid als Europees energiecertificaat.

Alle nieuwbouw en gebouwen die ingrijpende renovaties ondergaan moeten eveneens vanaf 1 januari 2007 over een certificaat beschikken.

Bij nieuwbouw van grotere gebouwen moet vanaf 4 januari 2006 een haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen zijn uitgevoerd.

Het verplichte energiecertificaat moet gebruikers, huurders en kopers inzicht geven in de energielasten van het gebouw en welke economisch rendabele maatregelen mogelijk zijn.

W. van Valen

Nieuwsbrief Onroerend Goed 2005, nr. 9, 05-105

Verder lezen