Verplichte klokkenluidersregeling biedt weinig zekerheid


Op 1 juli aanstaande treedt de Wet Huis voor klokkenluiders in werking. Op grond van deze wet dienen ondernemingen met ten minste 50 werkzame personen een klokkenluidersregeling op te stellen, waarbij de ondernemingsraad een instemmingsrecht heeft.
Het is de vraag of door deze wet de positie van klokkenluiders veel wordt verbeterd. Voor hoogleraar en advocaat Dian Brouwer staat vast dat de bedrijfscultuur en de houding van het management belangrijker zijn dan welke regeling dan ook.

Oprichting Huis voor klokkenluiders
De meeste wetsartikelen van de nieuwe wet hebben betrekking op de…

Verder lezen
Terug naar overzicht