Verplichting bezwaarmaker te informeren dat geen hoorzitting wordt gehouden?


Bij besluit van 23 juli 2015 hebben GS van Overijssel aan [belanghebbende] een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het wijzigen van een varkenshouderij aan de [locatie] te Mariënheem. In beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

SLB betoogt dat zij ten onrechte niet is gehoord voordat is beslist op haar bezwaar. Zij stelt dat niet aan haar is gevraagd of zij wilde afzien van een hoorzitting en dat zij in de verscheidene procedures die zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht