Verplichting tot raadpleging vakbonden ontstaat als werkgever arbeidsovereenkomst opzegt bij niet accepteren eenzijdige wijziging

Het Hof van Justitie heeft in twee Poolse zaken geoordeeld dat, als een werkgever arbeidsovereenkomsten opzegt voor het geval werknemers geen eenzijdige wijziging accepteren, de werkgever op grond van richtlijn 98/59 de werknemersvertegenwoordigers moet raadplegen over het voorkomen van collectief ontslag.

Feiten

In twee Poolse zaken heeft de werkgever, een ziekenhuis, aan werknemers een opzegging onder voorbehoud betekend, inhoudende dat, als de werknemers niet zouden instemmen met eenzijdige wijziging van hun arbeidsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst zou worden beëindigd. In het ene geval hield de eenzijdige wijziging in dat de jubileumuitkeringen…

Verder lezen
Terug naar overzicht