Verrekenbeding en waardering van aandelen (2002.15.2097)


Bespreking van twee Hofuitspraken die volgens de auteur interessant zijn in het kader van de waardering van ondernemingen bij de toepassing van een Amsterdams verrekenbeding, waaraan niet periodiek uitvoering was gegeven.

In de casus van het Hof Amsterdam van 28 juni 2001 moet volgens het Hof worden onderzocht in hoeverre sprake is van overgespaarde inkomsten in de vorm van - in beginsel wel voor uitkering vatbare - winsten. De uitgangspunten en vragen die daarvoor relevant kunnen zijn worden in het arrest vermeld.

Ook het arrest van het Hof Den Bosch van…

Verder lezen