Verrekening dividendbelasting ondanks niet genoten dividend (1996.42.3391)


BV koopt de aandelen die worden gehouden door haar directeur in (fiscaal is sprake van een winstuitdeling, art. 29 lid 1 Wet IB). De koopsom zal worden voldaan in jaarlijkse termijnen. De totaal verschuldigde dividendbelasting is meteen ingehouden en afgedragen. De BV gaat failliet voordat A een termijn heeft ontvangen.

Dat de verkoopopbrengst niet in z'n geheel in de inkomstenbelasting wordt betrokken, is voor het Hof geen aanleiding om volledige verrekening van de ingehouden dividendbelasting te weigeren. Bij de directeur is belast het bedrag…

Verder lezen