Verrekening lening met aanneemsom toegestaan


Een hotelketen laat een nieuw hotel bouwen. Zij heeft een vordering op de bouwer uit hoofde van geldlening en boetes wegens te laat opleveren. Deze vordering verrekent zij met de aanneemsom die de bouwer krijgt. Kort daarna gaat het bouwbedrijf failliet. De curator stelt dat ten onrechte is verrekend en vordert het verrekende bedrag van de hotelketen. Zowel de rechtbank als het hof wijzen de vordering af.

De feiten
OSIB Schiphol BV en OSIB Operations Holding BV zijn onderdeel van de OSIB-groep en exploiteren hotels. In…

Verder lezen
Terug naar overzicht