Verrekening niet in strijd met art. 54 Fw


E is op 28 februari 2012 failliet is verklaard. Twee weken voor het faillissement heeft G alle activa van E overgenomen voor € 115.000. In de koopovereenkomst is ten aanzien van het bedrijfspand dat E huurde van B bepaald dat G dit zal gaan huren. B en G sluiten een huurovereenkomst, waarin G zich verplicht de achterstand van E van € 26.360 te voldoen. De aan G over te dragen activa waren verpand aan Rabobank. Rabobank is akkoord gegaan met een verkoop van de activa…

Verder lezen
Terug naar overzicht