Verrekeningsvorderingen: nominaliteits- of beleggingsleer? (1999.36.2322)


Naar aanleiding van de uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot een niet nagekomen Amsterdams verrekenbeding, waarbij werd overwogen dat naast de te verrekenen nominale bedragen ook de vermogensvermeerdering moet worden verrekend die is ontstaan door belegging van hetgeen uit de niet verdeelde inkomsten van een echtgenoot is bespaard, tonen de auteurs aan de hand van voorbeelden aan dat de verschillende benadering die de Hoge Raad geeft voor de verrekening bij uitsluiting van vermogensgemeenschap met en zonder Amsterdams verrekenbeding tot moeilijkheden aanleiding kan geven. De in bedoelde arresten gehanteerde beleggingsleer staat…

Verder lezen