Verrekenplicht geldt omdat faillissement ná echtscheiding plaatsvond


M is in 2011 failliet verklaard. Naar aanleiding hiervan heeft zijn ex-echtgenote (V) de curator gedagvaard en gevorderd dat op grond van de huwelijkse voorwaarden wordt overgegaan tot verrekening van de onverteerde inkomsten. Het huwelijk is in 2009 door echtscheiding ontbonden. De rechtbank heeft de vordering afgewezen, waarna V hoger beroep heeft ingesteld.

Het hof overweegt dat de vordering van V de voldoening van een verbintenis uit de failliete boedel ten doel heeft. Op grond van art. 26 Fw moet een dergelijke vordering ter…

Verder lezen
Terug naar overzicht