Verruiming Natuurschoonwet tot wet verheven


De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verruiming van de fiscale faciliteiten in de Natuurschoonwet ten behoeve van de aanleg van bossen.

Ook natuurlijke personen en buitenlandse rechtspersonen komen in aanmerking voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de verkrijging van een landgoed.

Daarnaast kunnen landgoederen die nog niet voldoen aan het 'bos- of houtopstandencriterium’ al voor rangschikking in aanmerking komen op het moment dat het voornemen tot aanleg van bossen bestaat (zie FBN 1995, nr 66).

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag van…

Verder lezen