Verschenen in FBN 6, juni 2016 (2016.26.3005)


Inhoud
28. Vastgoed als ‘werkzaamheid’ in de inkomstenbelasting
A. Rozendal

Bij de aankoop van onroerende zaken door een natuurlijk persoon is van belang wat de fiscale kwalificatie is van de onroerende zaken. Naast ondernemingsvermogen of beleggingsvermogen kan het vastgoed ook als een ‘werkzaamheid’ kwalificeren. De belastingplichtige kan dan worden belast in box 1 voor het door hem behaalde ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. In de praktijk blijkt dat dit aspect niet bij alle vastgoedinvesteerders op het netvlies staat, met soms onaangename verrassingen tot gevolg.

Verder lezen
Terug naar overzicht