Verschenen in FBN maart 2015 (2015.12.3005)


Inhoud
10. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, een update

J.C. van Straaten

De auteur bespreekt aan de hand van praktische casuïstiek een tweetal recente besluiten van de Staatssecretaris van Financiën betrekking hebbend op omzet- en overdrachtsbelasting bij verkoop onder voorwaarden, (de)certificering, inkoop en uitgifte van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon (ozr), aan- en verkoop door de beheerder/bewaarder van een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, levering onder opschortende voorwaarde van betaling van de koopsom, vestiging van beperkte rechten en levering van een bouwterrein.

Verder lezen
Terug naar overzicht