Verschenen in FTV 12, december 2015 (2015.51.3005)


PODIUM
56. "To catch a thief "
Mr. dr. P.J. van der Korst

 

ARTIKELEN
57. De toekomst in het verleden? – Een suggestie tot herinvoering van het recht van grondrente
Mw. mr. dr. N.C. van Oostrom-Streep

Wie een positieve verplichting wil opleggen aan de verkrijgers onder bijzondere titel van een registergoed, is in beginsel aangewezen op de erfdienstbaarheid of het kettingbeding. In beginsel, omdat het binnen bepaalde grenzen mogelijk is positieve verplichtingen te incorporeren in beperkte…

Verder lezen
Terug naar overzicht