Verschillen partnerregeling Wet IB 2001 en Successiewet (2012.25.3005)


Met ingang van 1 januari 2011 is in art. 5a AWR een algemene definitie opgenomen van het begrip partner. Dit is een basisbegrip dat in beginsel tot fiscaal partnerschap leidt voor alle materiële heffingswetten. Doelstellingen van het definiëren van een uniform partnerbegrip zijn onder meer: vereenvoudiging voor de belastingplichtigen, administratieve lastenverlichting (bijv. vooringevulde aangifte) en de fiscale neutraliteit ten aanzien van de leefvorm. Gehuwden, geregistreerd partners en samenwonende partners behoren in gelijke omstandigheden in beginsel fiscaal gelijk te worden behandeld. 
De auteur oordeelt dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht