Verschillende diensten van maatschappij ter bevordering van geneeskunde zijn niet vrijgesteld


Samenvatting

Belanghebbende is in 1849 opgericht voor alle artsen en studenten geneeskunde in Nederland. Zij heeft als doel de geneeskunst in de ruimste zin te bevorderen. Tot 1 januari 2015 kende belanghebbende als leden beroepsverenigingen van artsen en individuele leden. Sinds 1 januari 2015 kent zij geen individuele leden meer. Belanghebbende verricht verschillende soorten diensten (onder meer opleidings- en registratiediensten en diensten met betrekking tot de ledenadministratie van de federatiepartners). Volgens belanghebbende zijn daarop (verschillende) vrijstellingen van toepassing. Het hof deelt die visie niet. Het hof zet in een uitgebreide uitspraak onder meer uiteen dat:

  1. met betrekking tot de opleidingsdiensten, die aan de opleidingsinrichting worden verricht, de zogenoemde koepelvrijstelling toepassing mist en dat de onderwijsvrijstelling daarop evenmin van toepassing is;

  2. met betrekking tot de registratiediensten de koepelvrijstelling, de medische vrijstellingen voor intramurale dan wel extramurale medische handelingen en de onderwijsvrijstelling niet van toepassing zijn;

  3. met betrekking tot de ledenadministratie van de federatiepartners de koepelvrijstelling niet van toepassing is;

  4. de inspecteur niet in strijd heeft gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en dat

  5. het niet erkennen van belanghebbende als instelling op het gebied van de sociale zekerheid niet in strijd is met het neutraliteitsbeginsel.

(Hoger beroep ongegrond.)

Commentaar

In deze zaak staat de vraag centraal of de door de artsenvereniging KNMG verrichte diensten zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Primair neemt de KNMG het standpunt in dat zij de zogenoemde koepelvrijstelling kan toepassen. Daarnaast neemt de KNMG (meer) subsidiair het standpunt in dat zij de zorgvrijstelling, de medische vrijstelling, de onderwijs- dan wel sociaal-culturele vrijstelling kan toepassen voor (een deel van) haar prestaties…

Verder lezen
Terug naar overzicht