Verschoonbare termijnoverschrijding, ABRvS 24 februari 2016, zaaknummer 201505998/1/A4


Appellante stelt buiten de wettelijk termijn beroep in en betoogt dat deze termijnoverschrijding verschoonbaar is, omdat zij niet eerder beroep heeft kunnen instellen, omdat zij wegens beperkingen niet zelf een beroepschrift kan opstellen en de meeste instellingen haar daarbij niet hebben kunnen helpen. De Afdeling overweegt dat van appellante mag worden verwacht dat zij, indien zij op medische gronden niet in staat is zelf tijdig een beroepschrift op te stellen en in te dienen, daarvoor de hulp van anderen inroept. Het behoort tot haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen…

Verder lezen
Terug naar overzicht