Verslagen van een schriftelijk overleg inzake overeenkomsten met Antigua en Barbuda, Bermuda, de Caymaneilanden, Luxemburg, Singapore en Saint Vincent


Samenvatting

Op 22 december 2009 is bij negen verdragen die onlangs ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement zijn gestuurd, een verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld. Het gaat om de wijzigingsprotocollen inzake inlichtingenuitwisseling bij de belastingverdragen met Luxemburg en Singapore, om de informatie-uitwisselingsverdragen met Antigua en Barbuda, Bermuda, de Caymaneilanden en Saint Vincent and the Grenadines, alsmede om drie (deel)belastingverdragen die als compenserende voordelen met Bermuda zijn overeengekomen. In de verslagen beantwoordt de staatssecretaris van Financiën vragen over vooral de reikwijdte en de betekenis van de verschillende verdragen.

Nieuwe regelgeving

Op 22 december 2009 is bij negen verdragen die onlangs ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement zijn gestuurd, een verslag van een schriftelijk overleg vastgesteld. Het gaat om de wijzigingsprotocollen inzake inlichtingenuitwisseling bij de belastingverdragen met Luxemburg (kamerstukken 32 235) en Singapore (kamerstukken 32 237) en om de informatie-uitwisselingsverdragen met Antigua en Barbuda (kamerstukken 32 229), Bermuda (kamerstukken 32 231), de Caymaneilanden (kamerstukken 32 233) en Saint Vincent and the Grenadines (kamerstukken 32 232). Daarnaast betreft het een verdrag inzake voorkoming van dubbele belasting bij natuurlijke personen (kamerstukken 32 234), een lucht- en scheepvaartverdrag (kamerstukken 32 236) en een verdrag inzake toegang tot onderlinge-overlegprocedures bij winstcorrecties tussen verbonden personen (kamerstukken 32 228) die als compenserende voordelen met Bermuda zijn overeengekomen.

De verslagen bevatten de in een brief van 10 december 2009 opgenomen vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA- en SP-fractie. Deze zijn bij brieven van 17 december 2009 door de staatssecretaris van Financiën beantwoord. In de antwoorden wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht