Versoepeling van de pacht (1995.2440)


Bespreking van de wijzigingen van de Pachtwet aan de orde gekomen op een studiemiddag georganiseerd door het Instituut voor Agrarisch Recht. Na een korte schets van de drie vrije pachtvormen, die alleen gelden voor los land en waarbij niet alleen de prijsbeheersing is losgelaten, maar bovendien de pachtverhouding onontkoombaar eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen duur, gaat de schrijver vervolgens in op de vraag of de reguliere pacht zal uitsterven, op de fricties binnen de nieuwe pachtvormen, op het voorkeursrecht van art. 56i en op de doorwerking…

Verder lezen