Verstrekte lening privévermogen; geen afwaardering mogelijk


De lening die een onderneemster aan een VOF heeft verstrekt behoorde volgens Rechtbank Noord-Holland niet tot haar ondernemingsvermogen. De inspecteur heeft daarom terecht afwaardering van die lening ten laste van haar inkomen niet toegestaan.

Een onderneemster verstrekte in 2011 op eigen naam een lening van € 36.000 aan een VOF. In 2015 wordt een herziene overeenkomst van geldlening opgesteld tussen de onderneemster, handelend onder de naam van haar eenmanszaak, en de VOF. Het bedrag van de geldlening blijft gelijk, maar de jaarlijkse aflossingsverplichting en…

Verder lezen