Vertegenwoordigde sloot vóór 31 maart 1995 een schriftelijke overeenkomst


De economische eigendomsoverdracht van onroerende zaken is vanaf 31 maart 1995, 18.00 uur een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting.

Economische eigendomsoverdrachten die nadien plaatsvinden, maar zijn gebaseerd op een op dat moment bestaande schriftelijke overeenkomst, blijven evenwel buiten de heffing. Wanneer sprake is van een schriftelijke overeenkomst houdt de gemoederen bezig, getuige de volgende procedure.

A sluit op 22 februari 1995 een schriftelijke overeenkomst op grond waarvan de economische eigendom van een onroerende zaak wordt verkocht aan B. B handelt daarbij voor zichzelf of een…

Verder lezen