Vertegenwoordiging bij personenassociaties (1999.30.2282)


Maten of vennoten worden geacht elkaar volmacht te hebben verleend om mede namens hen rechtshandelingen te verrichten, in naam en voor rekening van de maatschap of vennootschap. De derde met wie één hunner namens de maatschap of vennootschap handelt, kan er derhalve mee volstaan in het Handelsregister na te gaan of in de statuten van deze bepaling van aanvullend recht is afgeweken. Mede aan de hand van de rechtspraak wordt ingegaan op de verschillen op het terrein van de aansprakelijkheid en de overschrijding van vertegenwoordigingsbevoegdheid bij een maatschap, vennootschap onder…

Verder lezen