Vertegenwoordiging en zeer algemeen geformuleerde machtiging


Bij besluit van 25 september 2013 heeft de korpschef van politie documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) openbaar gemaakt. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.


De rechtbank heeft overwogen dat de bijzondere aard van het bestuursrecht meebrengt dat de machtiging voldoende specifiek moet zijn, wat niet betekent dat voor elk afzonderlijk rechtsmiddel steeds een afzonderlijke machtiging nodig is. Uit een machtiging dient in voldoende mate te blijken dat degene die de machtiging verstrekt zich er van bewust is…

Verder lezen
Terug naar overzicht