Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang en derdenwerking (1998.14.2625)


Bespreking van de wettelijke regeling van tegenstrijdig belang in NV/BV recht (artt. 2:146 en 2:256 BW) met name voor wat betreft de vraag of bedoelde wetsartikelen derdenwerking hebben. De door de Hoge Raad aan het Europese Hof gestelde prejudiciële vraag of derdenwerking als hiervoor bedoeld onverenigbaar is met art. 9 Eerste EG-Richtlijn werd door het Europese Hof op 16 december 1997 ontkennend beantwoord. Schrijver verwacht dat de Hoge Raad de derdenwerking aan genoemde wetsartikelen niet zal onthouden, maar daaraan de…

Verder lezen