Vertrouwensbeginsel kan aan navordering in de weg staan (1997.28.3313)


Naar aanleiding van de door A ingediende aangifte heeft de inspecteur een deelonderzoek ingesteld. Dit deelonderzoek heeft echter geen betrekking op de fiscale behandeling ten aanzien van een ruilverkaveling. Vervolgens wordt de aanslag opgelegd conform de aangifte. In geschil is of de inspecteur een navorderingsaanslag mocht opleggen waarin hij de fiscale behandeling van de ruilverkaveling corrigeert.

De Hoge Raad oordeelt dat de gang van zaken met betrekking tot het deelonderzoek bij A een rechtens te beschermen vertrouwen heeft kunnen opwekken dat de ruilverkaveling in het onderzoek was betrokken en dat de…

Verder lezen