Vertrouwensbeginselen bij contracts- en schuldovername


In dit arrest gaat het om de vraag of overeenkomsten die zijn gesloten ten name van een BV i.o. die niet wordt opgericht, toch geldig zijn na bekrachtiging door een reeds bestaande BV, die onder meer de naam van de op te richten BV aanneemt.

X BV komt bij akte van 21 februari 1992 met A overeen dat deze de onderneming van X BV zal voortzetten ten behoeve van een door hem op te richten BV onder de naam A BV. De overeenkomst wordt gesloten onder ontbindende voorwaarde…

Verder lezen