Vervalbeding verbonden aan huishoudkostenregeling in samenlevingsovereenkomst: onredelijk bezwarend? (2015.12.2005)


De Hoge Raad oordeelde op 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW3044, dat een vervalbeding gekoppeld aan de vordering wegens teveel betaalde huishoudkosten in beginsel geldig is. De verrekeningsplichtige mag de verrekeningsgerechtigde aan het vervalbeding houden, tenzij laatstgenoemde aantoont dat een beroep op het beding in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

Het Hof Den Haag oordeelde op 9 september 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:3066, over een vervalbeding gekoppeld aan de huishoudkostenregeling in een notariële samenlevingsovereenkomst uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht