Vervangen gevelbekleding is bouwvergunningsplichtig


Art 40 en 43 Woningwet

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat vervangen van nagenoeg de gehele gevelbekleding van gevels van woningen niet is aan te merken als gewoon onderhoud – als bedoeld in art. 43, lid 1, onder b, Woningwet – maar een bouwvergunningsplichtige vergunning. Immers volgens de Raad van State kan uit de context waarin het begrip ‘gevelpaneel’ in art. 2, onder c, Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bebouwingsplichtige bouwwerken (‘Bblb’) voorkomt, worden afgeleid dat de wetgever niet bedoeld heeft een gevelbekleding vergunningsvrij mogelijk te maken indien die gevelbekleding (bijna) het gehele oppervlakte van de gevel beslaat. Aangezien het vervangen van de gevelbeplating in dit geval niet is aan te merken als bouwvergunningvrij bouwen, was het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel bevoegd tot het opleggen van de last te stoppen met de vervanging. (Voor de goede orde zij nog opgemerkt dat de Woningwet niet alleen geldt voor woningen maar voor veel soorten van opstallen.)
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, op 16 januari 2008, nr. 200702640/1; LJN: BC2119 (Gemeentestem No 7296 nr. 60)

Verder lezen
Terug naar overzicht