Vervangingsreserve bleef in stand bij lang zoeken naar vervangend pand (1996.38.3339)


Een beleggings-BV verkoopt in 1988 een pand voor ƒ 900.000 en boekt de winst naar een vervangingsreserve. Er wordt jarenlang gezocht naar een vervangend pand. In 1992 ketst een aankoop op het laatste moment af. In 1994 lukt vervangende aankoop wel.

Volgens het Hof is de noodzaak een vervanging te vinden voor het relatief niet onaanzienlijke bedrag van ƒ 900.000 en het niet aan handelen of nalaten van de BV toe te schrijven mislukken van de pogingen tot vervanging in 1992 (het laatste jaar van de termijn) een bijzondere omstandigheid die verlenging van de vierjaarstermijn voor het handhaven van de reserve rechtvaardigt.

Hof Amsterdam; 20 juni 1996; FutD, 1996/1456

Verder lezen