Vervreemder van aandelen in BV had nader onderzoek moeten doen naar verkrijger


X is enig aandeelhouder en bestuurder van een BV die een uitzendbureau exploiteert. De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) deelt op 7 november 2012 aan de BV mee dat het vermoeden bestaat dat de BV de CAO voor uitzendkrachten niet naleeft en dat er een controle ter plaatse is gepland op 13 december 2012. X wacht deze controle niet af en draagt de aandelen in de BV op 30 november 2012 om niet over aan Y: een Poolse uitzendkracht in dienst van de BV.

Bij de aangekondigde controle…

Verder lezen
Terug naar overzicht