Vervroegde afschrijving van aankoopkosten onroerende zaken


Verwijzing

(FBN 1994, 82)

In een aanschrijving van 2 juli 1943 is door het ministerie van Financiën goedgekeurd dat landbouwers de kosten ter zake van de aankoop van gebouwen en gronden in het kader van hun bedrijf in vijf jaar ten laste van het resultaat kunnen brengen. De staatssecretaris heeft besloten tot intrekking van de aanschrijving uit vrees dat ook andere ondernemers aanspraak zullen maken op deze regeling met een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Hij gaat ervan uit dat door de intrekking een beroep op het gelijkheidsbeginsel door andere ondernemers…

Verder lezen