Verwerking van huurincentives in de jaarrekening (2015.07.2007)


In het themanummer van Vastgoed fiscaal & civiel over huurincentives behandelt de auteur, werkzaam als accountant, de vraag hoe lease incentives in de jaarrekening verwerkt moeten worden.

Hij beschouwt ‘lease incentives’ als een compensatie die een verhuurder geeft aan een (potentiële) huurder om een nieuw huurcontract af te sluiten of een bestaand contract te verlengen. Er moet een verband bestaan tussen het aangaan of verlengen van een overeenkomst en de verleende compensatie. Primair wordt uitgegaan van de jaarrekening die op basis van de regels van IFRS…

Verder lezen
Terug naar overzicht