Verwijzing door kantonrechter van procedure in reconventie


Na wijziging van de eis vordert La Coresse hoofdelijke veroordeling van eiseres tot betaling van € 50.802,00 en van € 18.433,93 met rente en kosten. La Coresse stelt dat zij het eerstgenoemde bedrag tegoed heeft op grond van een vordering in rekening-courant. Ten aanzien van het tweede bedrag stelt zij dat dit het bedrag is van de schade die zij heeft geleden als gevolg van verwijtbaar handelen van eiseres.

De zaak betreft de reconventionele vordering van een door de kantonrechter behandelde zaak…

Verder lezen
Terug naar overzicht