Verwijzing naar Rechtbank Den Haag nu sprake is van internationale kinderontvoering


De voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen van de moeder kennis te nemen en verwijst de zaak op grond van de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering naar de voorzieningenrechter in kort geding van de Rechtbank Den Haag.

De feiten
Uit het – inmiddels door echtscheiding ontbonden - huwelijk tussen M en V is in 2010 zoon Z geboren. Z heeft zijn hoofdverblijfplaats bij V.
V verzoekt in 2015 de rechtbank haar vervangende toestemming te verlenen om met Z naar Duitsland te verhuizen. De rechtbank wijst het verzoek

Verder lezen
Terug naar overzicht