Verwijzing zaak Siebrand bv inzake tariefindeling 'Pina Colada' 'Whiskey Cream' en 'Apfel Cocktail'


Samenvatting

Einduitspraak zaak Siebrand bv. Vervolg op HR 21 maart 2008, nr. 43.038, NTFR 2008/663.

Belanghebbende produceert drie verschillende alcoholhoudende dranken die onder de merknamen ‘Pina Colada’, ‘Whiskey Cream’ respectievelijk ‘Apfel Cocktail’ worden verkocht. Deze dranken zijn vervaardigd uit ‘appelwijn’ waaraan gedistilleerde alcohol, bepaalde stoffen en water zijn toegevoegd. In geschil is de tariefindeling van de dranken. Volgens belanghebbende is post 2206 GN van toepassing; volgens de inspecteur post 2208 GN. Hof Arnhem heeft de visie van de inspecteur gevolgd. Na beantwoording door het Hof van Justitie EG (zaak C-150/08) van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen, oordeelt de Hoge Raad dat Hof Arnhem ter zake van de indeling is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Uitgegaan moet worden van de algemene indelingsregels 2b en 3, hetgeen met zich brengt dat moet worden nagegaan aan welke stoffen die producten hun wezenlijke karakter ontlenen. Anders dan belanghebbende stelt is het onderscheid dat de staatssecretaris in een beleidsregel maakt al naar gelang de alcohol in de drank voor 50% of minder dan wel voor meer dan 50% afkomstig is van natuurlijke gisting niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het oordeel van het hof dat in verband met eerder door de inspecteur gewekt vertrouwen een overgangstermijn van zes maanden aan belanghebbende moet worden gegund, houdt in cassatie evenmin stand. Dit omdat hieraan geen concrete belangenafweging ten grondslag is gelegd.

(Volgt vernietiging en verwijzing.)

Feiten

(Ontleend aan NTFR 2008/663)

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3…

Verder lezen
Terug naar overzicht