Verwijzingsuitspraak Bruil-zaak: géén tegenstrijdig belang ex artikel 2:256 BW


In Notafax 2007, nr 167 is het Bruil-arrest (HR 29 juni 2007) besproken. In die casus had A BV in 1984 met betrekking tot percelen grond een voorkeursrecht verkregen van B BV. Beide vennootschappen werden hierbij vertegenwoordigd door X die in beide BV’s enig bestuurder was. X was ook enig aandeelhouder van A BV en heeft een belang van circa eenderde in B BV. Nadat in 1994 de aandelen B BV zijn verkocht aan een derde vervreemdt B BV de percelen zonder deze eerst…

Verder lezen
Terug naar overzicht