Verwijzingsuitspraak: Don Bosco heeft recht op toepassing van artikel 15.1.a WBR


X (Don Bosco) heeft een oud gebouw gekocht met het oogmerk dit volledig te laten slopen en een of meer nieuwe gebouwen te stichten. X heeft met de verkoper (V) afgesproken dat: - V een sloopvergunning zou aanvragen; - V een sloopovereenkomst met een aannemer zou sluiten, en - V die kosten aan zich in rekening zou laten brengen. X zou de betreffende kosten dragen door de koopprijs te verhogen. Enkele uren nadat met de sloop was gestart, wordt de onroerende zaak aan X geleverd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht