Verzekeringsplicht voor recht op uitbetaling pensioen (2004.27.2144)


In geval van scheiding van tafel en bed of echtscheiding ontstaat per de datum van inschrijving daarvan recht op uitbetaling van 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen voor de (gewezen) echtgenoot of de (gewezen) geregistreerde partner (zie art. 1 lid 1 aanhef en onder a gelezen in verband met art. 2 lid 2 en art. 3 lid 1 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, de WVPS).

Art. 2 lid 1 van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) houdt…

Verder lezen
Terug naar overzicht