Verzekeringssector dient fundamentele keuzes te maken


Verzekeraars zullen de komende jaren een extra inspanning moeten leveren om in te spelen op de grote veranderingen in hun markt. Tegen de achtergrond van de lage rente-omgeving, dalende premievolumes, technologische ontwikkelingen en grote concurrentie in een markt die op onderdelen verzadigd is, zijn fundamentele keuzes nodig om een blijvend dienstbare en financieel solide verzekeringssector te waarborgen. Dit stelt DNB in het op 13 december 2016 gepubliceerde toekomstvisie aangaande de Nederlandse verzekeringssector en sluit aan bij de door EIOPA verrichte stresstest.

Belangrijkste conclusies
DNB stelt vast dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht