Verzending besluit naar postbusadres in casu geen juiste bekendmaking


Bij besluit van 17 april 2014 hebben B&W van Eindhoven appellant drie lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtredingen van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 met betrekking op een pand te Eindhoven. Bij besluit van 26 augustus 2014 heeft het college € 2.000,00 aan verbeurde dwangsommen bij appellant ingevorderd.  In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat zijn bezwaar tegen de besluiten van 17 april 2014 en 26 augustus 2014 ten onrechte niet-ontvankelijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht